Rojstvo Jezusa an pastierju obísk

Lukeš - Capitul 2
[1]
U tistih dneh na zapuoved Cesarja Augusta je zapoviedela de naj se nardì stàn celè zemjé.
[2]
Tel parvi stàn so ga nardil kar j biu rigìerovac Sirje Quirin.
[3]
So hodil usì za se sanjat, usak tu suojo miesto.
[4]
An Jožef , ki je biu Davidiske hiše an družine, taod miesto Nazaret an taod Galileje sej uzdignu u Judejo u Dávidovo miesto, kličeno Betlehem,
[5]
za se stuort upisat kupe z Marijo suojo ženó, ki je bla nosica.
[6]
Antá, medtem ki so se najdli tu tist prestor, so se dopunli za njo dnevi poroda.
[7]
Je rodila suojga parvorojenega sina, gaj povila u plenice an u jasalca gaj položlá, zakí nie bluo prestora za nje u jerpeg.

[8]
So bli u tisti deželi niešni pastieri ki so vahtal po noč njih pastiersko trumo.
[9]
An Božji anjovac sej predstavu tapred njim an Gospuodova slava jih je zavila z lučjo. Jih je parjeu an velik strah,
[10]
ma anjovac jin je jau: «Na buojtase, lejta, van oznanen no veliko vesejé, ki bo za usó ljudstvo:
[11]
donas van sej rodiu u Davidovo miesto an rešenik, ki je Krištuš Gospuod.
[12]
Telo znamunje za vás: ušafata negá puobča zavìtega u plenice, ki leži u jasla».
[13]
An subto sej parkazala z anjucan na velika angelska truma , ki je hvalila Boga an guorila:


[14]
«Slava Bogu na višavah an na zemìa mier juden ki on jube».


[15]
Ku anjuci so se odganil za se uornit u nebesa, pastieri so guaril med njim: «Pujmo do Betlema, gledmo tolo zgodbo ki Gospuod nan j stuoru spoznat».
[16]
Takuo so šli an so ušafal Marijo an Jožefa an puoba, ki je ležú u jasla.
[17]
An potlé ki so ga vidli, so oznanli kàr od otroká j bluo njin rečenó.
[18]
Usí tisti ki so čul, so se čudval za reči ki pastìeri so jin pravli.
[19]
Marija, par nje stràn, j hranila usé tele rečì an premišjovala u suojin sarcu.

[20]
Pastieri potlé so se uarnil, so slovil an hvalil Bogà za usé reči ki so čul an vidli, takuo ki j bluo njin rečenó.

Questo sito, realizzato e finanziato interamente dai soci, è completamente independente ed amatoriale.
Chiunque può collaborare e fornire testi e immagini a proprio nome e a patto di rispettare le regole che trovate alla pagina della policy.
Dedichiamo il sito a tutti i valligiani vicini e lontani di Pulfero, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Grimacco, San Leonardo, Drenchia, Prepotto e di tutte le frazioni e i paesi.

www.lintver.it
© 2000 - 2019 Associazione Lintver
via Ponteacco, 35 - 33049 San Pietro al Natisone - Udine
tel. +39 0432 727185 - specogna [at] alice [dot] it