Sveto Pismo

Genesis: Gospuod Buog je gospodar svetà.

Stvarjenje

Od sparvič, Buog je stvaru nebùo an zemjò.
Zemjà pa je bla brez oblìeke an prazna; tamà j pokrivala hlobočino an gor na uodè j plu Boži Duh.

Parvi dan

Jau je Buoh:
“Naj bo luč”.
An luč je bla.
J videu Buog de luč j dobrà an je aspartiu luč od tamé.
An je preklicu luč “dan” an tamò “nuoč”.
Takuo j paršlà vičèr, potlè j paršluo jutro: parvi dan.Drug dan

J šelé jau Buog:
Naj bo miez uodàh an luht, ki naj presieče te gorenje uodè od te dolenjih.
An takuo j ratalo.
An Buog je nardiu luhta, je odpartiu uodè ki stojo tapod luhtan, od tistih ki stojo navarhu; an je preklicu luhta “nebùo”.
Nazaj j bla vičèr, potlè j bluo jutro: drug dan.

Treč dan

Jau je potlè Buog:
“Naj se zberejo na nin prestoru usè uodè ki stojò pod neban, an naj se parkaže suhùo”.
An takuo j ratalo.
An Buog je preklicu suhùo “zemjà”, an zbìerko usieh uod j preklicu “muorje”.
An vìu je Buog de tuo j dobrò.
Buog j še jau:
“Naj zemjà velìeze travè, zelenjave, ki runajo sìenje an drieuja ki zdrejejo sadja usaka po sojìn deble an naj majò u sebé sìenja nad zemìa”.
Takuo j bluo nareto.
Antà zemjà j zrunala travè, ki pardìelajo usaka sùojo sìenje an drieuja s sadjan usaka s sojìn sìenjan:
An viu je Buog de tuo j dobrò.
Nazaj j bla vičèr, potlè j bluo jutro: treči dan.

Četart dan

Jau je potlè Buog:
“Naj se nardjò luči u luhtu nebà za aspartit dnùove od nočì an naj bojo ku spomini za spoznat štagjone, dnuove an lìeta, an naj bojo ku plamena u luhtu nebà za dajat luč na zemìa.”
Takuo j bluo nareto.
An je naredu Buog dva velika plamena; velik plamen, za predstàvit dnùovu, majhan plamen za predstavit nočì; an zvezdè.
An jih je poluožu Buog gu luhtu nebà, za de bojo svetil nad zemjò an za de bojo predstaujal dnevu an tamìa an de bojo adspartjuval luč od tamìne.
An viu je Buog de tuo j dobrò.
Nazaj j bla vičèr, potlè j bluo jutro: četart dan.

Pet dan

Jau je še Buog:
“Margolèjejo naj uodè živè bitje, an tiči naj spolietajo nad zemjò, u luhtu nebà”.
Takuo stvaru je Buog te velike muorjove žvine, an usake sort stvari ki se gibajo an margoljò u uodàh, po sùojin stanu, an usake sort tiču, po sùojin stanu.
An on je vìu de tuo je dobrò.
An Buog jih je požegnu, takuo:
“Ràstita an povišuvajtase an napunta muorjove uodè; an naj se povišujejo tud tiči nad zemìa.”
Nazaj j bla vičèr, potlè j bluo jutro: četart dan.

Šesti dan

Jau je potlè Buog:
“Naj stvar zemjà živò žvino usako po sùojin stanu: domačo žvino, modrase, zverine po sùojin stanu.”
Takuo j bluo nareto.
Takuo je stvaru Buog žverine od zemjè usake po sùojin stanu, domače žvine po sùojin stanu an usè modrase od zemjè, po sùojin stanu.
An On j viu de tuo j bluo dobrò.


Stvarjènje človìeka

Potlè Buog je jau:
“Nardimo človìeka u naši podobi, po naši podòbnosti: naj predstaulja na muorjove ribe an na tiče nebà, na domače žvine, na usè zverine svetà an na usè modrase, ki gucajo na zemìa.”

An stvaru je Buog človieka po sùoji podobi;
po Boži podobi gaj stvaru;
take j stvaru možà an ženò.


An jih je požegnu Buog an jin je jau:
“Ràstita, povišuvajtase an napunta zemjò, podvaržìta jo, an muojstarìta gor na muorjove ribe an gor na usè tiče od nèba an gor na usake sort žvin ki se gibajo na zemìa.”
Buog j še jau:
“Videta, jest van dan usake sort trave ki dielajo sìenje gor na usò zemjò an usake sort drieuja za sadje, ki runajo u sebe sùoje sìenje, za de van bojo za ceringo. An usian žvinan na zemìa, usian tičan od ajarja an usian tistin, ki se gibajo na zemìa an ki imajo no živò dušico, jest dan zelenò travo za ceringo.”
An takuo j bluo nareto.
An je viu Buog usè kar je biu stvarìu, an, rìes, je bluo zlò dobrò.
Nazaj j bla vičèr, potlè j bluo jutro: šesti dan.

Takuo so bli stvarjeni nebùo an zemjà an usako njih oflokànje.
Buog j pardaržu de j bluo fineto na sedmi dan njegà dielo, zatùo sedmi dan j genju dielat an j požegnu tel dan an ga je posvečiu, zakì je biu Buog u njin genju usako dielo k je biu nardìu kar je stvariu.
Nino Špehonja
Questo sito, realizzato e finanziato interamente dai soci, è completamente independente ed amatoriale.
Chiunque può collaborare e fornire testi e immagini a proprio nome e a patto di rispettare le regole che trovate alla pagina della policy.
Dedichiamo il sito a tutti i valligiani vicini e lontani di Pulfero, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Grimacco, San Leonardo, Drenchia, Prepotto e di tutte le frazioni e i paesi.

www.lintver.it
© 2000 - 2023 Associazione Lintver
via Ponteacco, 35 - 33049 San Pietro al Natisone - Udine
tel. +39 0432 727185 - specogna [at] alice [dot] it