Hišna imena - Mašera

Božo Zuanella ha fatto una ricerca sul significato dei soprannomi di famiglia nel comune di Savogna. La ricerca è pubblicata sul DOM a partire dal mese di novembre 1982. La pubblicazione è in lingua slovena con un sunto in lingua italiana.

Mašera

Lučjoukini

Od hagionima Lucius. Lučjovka bi bila, v našem primeru, žena Od Lučja ali Lučjova žena. Prim. v Mašerah že izumrlo hišno ime Pri Petrovki; tudi v tem primeru se je ime (umrlega) moža / Petar / preneslo na ženo, čeprav se je slednja imenovala Marija.

Liešinki

Od samostalnika "lešnik" (dial. "liešnik"). Najbrž je to ime nastalo po leskovih grmov, ki so rastli okrog hiše. Prim. Duobni v Ceplesiščah, Smriekarji na Barceh in Arbidnjakovi v Gabrovici. Novejše hišno ime Ručkini Od žene, ki se je poročila v to hišo iz Ručnove hiše v Ceplesiščah, in ga izvajam iz glagola "ručiti se" (=mrmrati, gOdrnjati, jeziti se).

Kovačovi

po obrtniku (kovaču), ki je nekoč bil pri tej hiši. Prim. tudi priimek Kovačevščak (it. Covaceuszach), ki se nanaša na toponim Kovačeuca (it. Covacevizza) v občini Prapotno. Drugo hišno ime Puočovi je dokaj temno, ako nima zveze s kakim vOdnjakom ali mlako; v bližini hiše je nekoč tekel potoček, ki so ga kasneje pokrili ("poc'" / "poz', in "pozze" v furlanščini pomenijo vOdnjak in mlaka. Poč ~ Počovi ~ Puiočovi: ta bi bila možna rekonstrukcija hišnega imena).

Marinovi

Od hagionima Marinus preko domače oblike Marin. Prim. Marinovi tudi v POd Spanjudom.

Mihelicovi

Od hagionima Michael preko domače oblike s formantom -ica (> Mihelica). Prim. Mihielcovi v Ložcu in priimek Michelizza (> Mihelica) v Tipani.

Muhorovi

Od hagionima Hermagoras preko slovenske oblike Mohor (dial. tudi Muhor). Prim. Muhorovi v Čeplesiščah, Muhorači, Mohorini, Muhureli.

Ruscovi

Od barve "rus". Ime Rusec je prvotno označevalo človeka, ki je imel ruse, rdeče lase. V nadiškem dialektu tudi rdeče mravlje so "rusce". Prim. Rusaci, Rusoni, Rusonovi.

Pištovi

najbrž Od hagionima Stephanus preko Madžarske oblike Istvan. To razlago sem dobil v kratki beležki duh. Jožefa Kjačiča, ki jo je napisal v knjigi "I1 registro della popolazione" za trčmunsko župnijo. Naziv (P)ist si je nadel kak kramar iz te hiše na potovanju po Madžarski al pa je prevedel svoje lastno ime Štefan v Ist(van). Začetni P ima v tem primeru vlogo jezikovne proteze. Drugo, mlajše hišno ime Karošci, Od zeta, ki se je priženil v to hišo iz Karošcove hiše v Matajurju.

Sauodnjanovi

Od človeka, ki se je priženil v to hišo iz Sovodenj.

Sikovi

Verjetno od deverbiativa "sik" (po glagolu "sikati"). Ta vzdevek je menda nekoč označeval človeka, ki je "sikal", "žvižgal" ipd. Prim. tudi nastanek hišnega imena Piskulni v Gabrovici.

Suokovi

To ime je verjetno povezan s priimkoma Sok, ki je razširjen po Sloveniji; in Succo, prisoten na prim. v Landarju. Suok(ovi) je nastal po diftongizaciji o-ja (Sok > Suok).

Sturmini

Od razširjenega priimka Šturm, nemškega izvora. V Benečiji se je Sturm pOdaljšal v Šturam (prim. tudi turn > turam; štirn > šteram); Toponim in priimek Sturam je prisoten v Roncu in Šturmi je majhen zaselek pri Livku. Verjetno je kak prednik Šturmine hiše v Mašerah izhajal prav iz te slednje vasice pri Livku. Pomen teh imen, nemškega izvora, naj bi bil "borec", "viharnik" ipd.

Tonšičjovi

Od hagionima Antonius preko skrajšane oblike Tona z manjšalnim formantom -š#ic. Prim. Tončiči v Polavi.

Velenterji

Od hagionima Valentinus preko skrajšane oblike Velent in s formantom -er. Prim. Belenterji v Jevščku, Velentovi na Trčmunu.

Velikacovi

Od priimka Velikac! Velicaz, ki je endemičen v Mašerah in je nastal iz pridevnika "velik". To ime je prvotno označevalo visokega ali velikega človeka.

Žmelovkini

Od žene, ki se je nekoč omožila v Mašero iz Zmelove hiše v Marsinu. SOdim, da je ime Žmela nemškega izvora kot Žmataji in Žmaji zato prepuščam razlago kakemu germanistu.

PRIIMKI

FELETIG

(slov. Feletič).

Na bližnjem Livku imamo obliko Faletič in ta oblika, v italijanskem zapisu Faletig, je prisotna tudi drugOd po Benečiji. Tudi v krstnih knjigah POdutanske župnije iz XVII. stoletja imamo zapis Falletig. Osebno izvajam ta priimek iz hagionima Valentinus po skrajšani obliki Fale (V > F po nemški izgovarjavi). Faletič je patronimik s formantom -ič in se je kasneje spremenil v obliko Feletič (prim. tudi prehOd Valenterji > Velenterji in Belenterji; Valenti > Velenti). Drugi izvajajo ta priimek iz hagionimov Felicianus, Florianus ali Raphael.

JURETIG

(slov. Juretič)

Patronimik s formantom -ič iz skrajšane oblike Jure po hagionimu Georgius. Tudi ta priimek je prišel v Mašero iz Marsina, kjer je razširjen in je dal naziv tudi lokalnemu toponimu Juretiči.

MASSERA

(slov. Mašera)

ta priimek je istoveten s toponimom Mašera (it. Masseris). Toponim je romanskega izvora in je povezan z italijanskim samostalnikom "massa", "masseria" (= kmetija). Verjetno se je ta priimek Mašera razširil iz Mašer tudi po bližnji soški dolini.

SECLI

(slov. Šekli)

verjetno je treba iskati pomen tega priimka v tujih jezikih; domnevam, da izhaja ali iz nemščine (Schökel?) ali iz Madžarščine (Sekeli?), zato prepuščam razlago kakemu germanistu ali poznavalcu madžarskega jezika.

SLUNDER

(slov. izgovarjava Žlunder)

Tudi ta priimek je nemsškega izvora in izvirna oblika je bila menda Schlunder (prim. zapis "Schlundar" v trčmunskih zemljiških knjigah iz XVII. stoletja). Tudi tokrat prepuščam razlago kakemu germanistu.

VELICAZ

(slov. Velikac)

Izvor in pomen tega priimka sem zabeležil pOd hišnim imenom Velikacovi v Mašerah (glej tam).

Božo Zuanella

Preparazione Nino Specogna
Questo sito, realizzato e finanziato interamente dai soci, è completamente independente ed amatoriale.
Chiunque può collaborare e fornire testi e immagini a proprio nome e a patto di rispettare le regole che trovate alla pagina della policy
Dedichiamo il sito a tutti i valligiani vicini e lontani di Pulfero, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Grimacco, San Leonardo, Drenchia, Prepotto e di tutte le frazioni e i paesi.
© 2000 - 2023 Associazione Lintver
via Ponteacco, 35 - 33049 San Pietro al Natisone - Udine
tel. +39 0432 727185 - specogna [at] alice [dot] it