Pisma po Nediško

Kar kumétu so se potačíl malóni du pu starmolín an usák malón je zbráu sójo pot, on, príat ku ih je šu pobíarat, sij no málo potróštu, síj parjéu za glavó an je jáu - "Usáka gláva ma súai um". Tále je rátala na náša poznána nadíška povíadinga, ki cjé potardít dno velíko resníco - usák človék ma súai um an ma pravíco an dužnúast ga núcat.

Mamó tut drúgo nadíško povíadingo ki praf takolé - "Usáka vas ma súai glas". Túal cje rec di usáka vas ma nje izík; an ist bi tle dolúažu še búi velíko resníco: "Usák človék ma súai izík". Tel njegá izík je poséban an nía sáldu glih.

Zatúa an izík ki ist tle núcam je narpríat múai, potlé je tarbísk te gorénj, potlé je arbešk, potlé je nadíšk, potlé je slovánsk od Láškega, an na zádnjo je sámua dan ot prepúčkano púno izíku téIega nášega čúdežnega, bogátega an skríunega svetá.

Tel izík príat ku usé je múai, zatúa nía rečenó di ga bóta nímar mogél zastopít; povíam tle še vič - "Móre bit di ga na ánkul zastópta".

Če bóta míal táko srécjo di ga riváta zastopít, ne samúa na bóm jézan za túale, bom še veséu či tel múai izík bó pomágu vašému prit na dan, se zmočníat, obogatíat an askropít pu userót kort bo váše telúa an vaš duh.

Jur Hvalíca

Sveto Pismo

Stvarìenje človìeka
Gospuod Buog stvarì človìeka.

Adamova an Evina škušnjava
Modras j biu te narbuj kuštan od usìeh puojovih žvin.

Kain an Abel
Kain, nauožlìu, ubìje Abelona.Sinotični Vanǧeli an Vanǧel svetega Janeža
Posebno za slovienje po sviete.

Introduzione ai Vangeli pensati in nediško


Mateuža Vanǧel


Lukeža Vanǧel


Marka Vanǧel


Janeža Vanǧel


Velika nuoč


Rojenje Ježuša an pastierju pozdrau - Nascita di Gesù e visita dei pastori


Pridejo krajetari
Sveti trije Kraji pridejo obiskavat Ježuša

Pravce

Tista od salamu


Škrati an natopìeri
Tarčečanska pravca.

Tista od treh bratru
Trije bratri, mežnar an famuštar.

Pràvca - Te dùj mòž.
Kakùo Marsìnci so se navàdli živìet z mlìekan

Poezije L. S.

Lipa
Gozdič je že zelen


Preopomìeni

Sma se srečala
Ku nimar!
San ga šu gledat
Na briegu
Odparta rana
Antadá, Bepo...
San hodù
Smo vič ol smo manj?
Kár san biu...
Karvica
Cajta ga nia
Bepo
Jesen
Lučica
Božična vilja
Slavič
Ki krati
Na varh Matajura
Se na bon ubivu za zastopit
Kuštne lesice
Kan bo, Benečija!?
Kuoj dug dan
Naše hiša
Božič
Mej tanta motila
Sonce ustaja an zahaja
Nediška gonalca
Štieri sienji
Lučica
Kuob teu
Tamà
Nediško
San sanjù de me nia blua
Na kraj stazé
Al rata kìek?
Ti si u naših sarcah
Kar me na bo!
Bo nič
Beneški puobič
An puobič
San an jest na tojè!
Donàs ol jutre?
Ponesèn za sabo
Z našmi rokmì
Bi teu
Pecca fortiter sed...
Šenk
Boš mama
I Vemarija
An glas
Sničica
Pàdance zvezde
Listje j padlo
Bòrovič
Donàs j senjàn
Tapod drievan
Bit otròk
Masa vesokò
Zanaprej
Drug dan
Na zapustime
Se bomo skrival
Nediško
Tuča
Gobe
Tiet viedet
Naša bandìera
Buj hitro, buj hitro!
An menè
Al se zmisneš?
Zakì, zakì?
Kaman
Pensan, na vian ki
Bi teu se uarnit otròk
Me se pari
So me zapustil
Na znan piet
Donàs j tamavo
Punoči
Odločitu
Zgajufan
Čakat!
So ga usiekli
Gredo!
Tičova molitu
Naši judje
Vaht
Tačice nie vič
Smart
Kuob teu!
Zuonì
Ku dnò!
Sànjan
Sma!
Fota
Jočen
Muojì judjè
An naš rod umiera!
Dušice
San zabu
San žalostan
Nečen živiet za nimar!
An dan!
Nono, nono!
Tapod anj glabočina
So me kregal
Bi teu
Smo se zaparli
Kuraža
Grim
Grim 2
Buog cigan!
Dost kor?
Sanja
Je paršlua
Ku naprej
Ki moren?
Potùop
Nič vič na ostaja
Kaj hujšega?
Zastopen!
Živlìenje an smart
Kanjušič
Čakan, čakan!
Cajt tečé...
So pozabil njih piesmi
Videt za viedet
Dva žakja
Cajt
Lakot ol potrieba?
So se uarnile
Samagutsnost
Človék
Trošt
Usmili se nas
Kukovca
Drieuja
Škurjanac
Kies bla
Tala j naša smart
Sonce
Sienca
Zbudimose
Brieza
Ka nas čaka
San uteku
Zavreč gnado Božjo
Je paršlua
Ku nimar
Luna na punin
Tiči zjuhì
Gor na bul
Če juben
Gamac
Usè hnado poezije

Zemjà

Primime za roko
Gledan u luhtu
Zemjà
Na zabitase
Te gren pruot
Nečen rož
Pustime, nono
Gor na bul


Usegà

Pišemo Nediško an ga prebieramo na usí kupe
Namien.

Nediškega Korš
Nino Špehonja j napisu za tegá ki če obuojšat njegá Nediško. Per chi vuole approfondire la conoscenza grammaticale e lessicale del suo Nediško.

Podpuore “Gorski Grunt” lieto 2014
Provinčijalna sosiednja je potardila kriterije za parstopit na arzglas podpuor “Gorski Grunt” za lieto 2014 ”.

Na niekin drugin sviete
Na posebna ešperjencja.

Likof Nediške Gramatike an Nediškega besednjaka
Diškors Ninona Špehonja.

Borovič
Voglio capire cos'è la vita! Čen kiek zastopit kaj življienje.

Molitu Starogorski Materi Božji
Mons. Ivan Trinko je napisu tolo lepo molitvo po slovensko; mi smo jo prevargli u nediško.

Tri stuolietni kostanji
Druga razliha miez taljansko an nediško.

Drieuja: parsarčne zmenjave, spomini
Na razliha miez taljansko an nediško

Zvina
Al zastope kiek žvina? Ka jo gone na no stran ol na to drugo?

Misli an besiade na vietru
Naš domači izik 2011.

Otròc pišejo
Benečanski otròc pišejo po nediško.

Befana
Dvie piesmi za Befano.

Use muore narest konac
Pravca.

Màterni izìk - Lingua materna
Kizadan???

Kajšno naše dìenje


Za Božič bomo štrukje
Riceta za štrukje te kuhane od Anite Karlove taz Tarčeta.

Naše stare jedila
Giorgio Qualizza iz Gorenjega Tarbija je pisu o starih ricetah našega kuhanja.

Kakùo sej žagalo brejone
Pink, Alessandro Zorza, nan je povìedeu kakùo so žagal brejone.

Naše molitve
Naše usakdanje navadne molitve, takua ki ih molemo tu naših vaseh.

Materni izik.
Duom, hiša, vas... kar je tojè an kar je juškje

Marnacova Družina.
Marnacòva družìna j bla za pùno lìet tarčečanska "maškòt"

Nàše guorènje.
Kàjšno nàše posèbno dìenje

Ofjànski patòk.
Uadò, čelè, strašnè skarlè, ròže, tìče, usegà ušàfaš go po ofjànskin patòce

Nasa piesan.
Tala piesan je monsinjorja Ivana Trinka, ki jo je napisu po nediško.

Ponočaki od naših dolin
Gut, Joji, Duhtuor, Sovà.

Tarčmunski grabarji
Gu na Tarčmune sta te zadnja dva moža, ki runata grabje.

Kostanj
J paršù burin cajt.
Ada an Giovani nan pravejo kiek od kostanju.

Bjarški malin
Je an mikan malin dol blizu Nediže, ta pot čelan, na pu pot od Bjarča do Petjaga.

Ankrat smu norčuval takuo
Zvičer, tu hiš.

Od ojačince do Velike noči
Stare navade gredo u pozabo.

Snieg je pobeliu doline
Kar otroc su ustal’ an su vidli snieg, od veseja su začel’ tuč roke.

Sveta Lucija an svete noči
Stare domače navade.

Križaci od Svetega Marka
Stare domače navade.

Dialetto o lingua.
Peculiari caratteristiche del Natisoniano.

I prestiti tedeschi nel dialetto del Natisone
Tra le tante ricerche pubblicate da Božo Zuanella su DOM c'è anche questa: I prestiti tedeschi nel dialetto del Natisone.

Kàpja sònca
Na kàpja sònca je pàdla na zemjò

Besiede naše zemjé
Muormo pisat ne samua guarit besiede naše zemjé.

Questo sito, realizzato e finanziato interamente dai soci, è completamente independente ed amatoriale.
Chiunque può collaborare e fornire testi e immagini a proprio nome e a patto di rispettare le regole che trovate alla pagina della policy
Dedichiamo il sito a tutti i valligiani vicini e lontani di Pulfero, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Grimacco, San Leonardo, Drenchia, Prepotto e di tutte le frazioni e i paesi.
© 2000 - 2023 Associazione Lintver
via Ponteacco, 35 - 33049 San Pietro al Natisone - Udine
tel. +39 0432 727185 - specogna [at] alice [dot] it