Marsinska Devetica


Devetica takuo ki jo molijo u Dolenjin Marsine.


Še cajt tu ujske u Dolenjin Marsine so molil Devetico.
An sa jo molejo.
Se začne na 16 dičemberja.
Zvičer se zberejo devet družin u tisti hiš tuk lanske lieto se je ustabla Marija an se zmole rožar. Po rožarje se pojejo litanije an Častito.
Drugo nuoč se spravejo nazaj usi le u tisti hiš.
Se uzdigne Marijo, se začne piet litanije an se gre prout te novi hiš tuk se ima ustabt Marija.
Gaspodinja od te nove hiše čaka tan na pragu.
Kar pride precesja ta stara gaspodinja rečè te novi:

Prjatelca, sprimi Mater Ježušovo na njenin trudnin potovanju u hudin zinskin cajtu.
U njenin neomadeževanin materinstvo naj častijo ne samuo naco an jutre, prizadevaj se da jo vedno prenahajo častit.

Pa te nova gaspodinja odguari:

Bodi pozdravjena prečista Devica Marija, želnuo Te sprimemo pod našo strìeho.
Bodi nan zvìesta pomočnica, varvi našo dušo na smartno uro.
Amen.

Tist cajt ki judje hodejo u hiši se puaje:

Sveta Mati Božja, prosi Boga za nas.
Mi smo te gìešniki, milo gledaš nas.
Marija usmiljena, prosi Boga za nas.
An še naprej druge litanije dokìer usi so stopnil tu hišo.
Se zmole rožar an na konac se puaje tud božično pìesmo:
"O ljudje pošlušita kaj van bon povìedu jest".

Takuo naprej usako nuoč, za devet noči, do štierandvist dičemberja an se nose Marijo od ne hiše do te druge.
Po Božiču Marija ostane tu to zadnjo hišo.
Usako srìedo, usako sabòto an usako nedejo judje se zberejo tu telo zadnjo hišo an molejo rožar an na koncu pojejo.
Takuo do Cvječince, ki pada na dva fevrarja.
Marija ostane tu tisto hišo do druzega lìeta.

Gu te Dolenjin Marsine so ble tri Marije:
dna ta par Juret, druga ta par Marsìele, ta treča pa go par Pocer.

Tolo ki van kažemo je Marija od Juret, ki so jo kajšno lìeto od tuod naštimal an ki jo nuzajo usake lìeto za Devetico.
Imajo part tu tolo Marijo tele družine:

Mačjòni, Kajanci, Štefenadi te dolenji, Šuanaci, Kaponi, Paolini, Marčualni, Mačjeti, Ščaldini.

Nino Specogna
Realizzazione della pagina Ruben Specogna
Questo sito, realizzato e finanziato interamente dai soci, è completamente independente ed amatoriale.
Chiunque può collaborare e fornire testi e immagini a proprio nome e a patto di rispettare le regole che trovate alla pagina della policy
Dedichiamo il sito a tutti i valligiani vicini e lontani di Pulfero, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Grimacco, San Leonardo, Drenchia, Prepotto e di tutte le frazioni e i paesi.
© 2000 - 2023 Associazione Lintver
via Ponteacco, 35 - 33049 San Pietro al Natisone - Udine
tel. +39 0432 727185 - specogna [at] alice [dot] it