Sìaràk, posèbna cèringa za nàse judì

Usàka družìna je mandràla nje mizèrje... gaspodìnja je naprèj pejàla brez nic zapràft; bùj ku usé, je bìu posèban siaràk za pulènto kùhat, tèntega je bila parva cèringa družìne.


Tu usaki hìš nìa mai zmànkala lesena vintula za mòko, lepùo pokrìta, za jo ošèrmat od mišì.


Za rivàt do mòke tu vìntul, je potrìebno poglèdat od zàd, za zastopìt ki potrebuje tela rìac: pàrvo če bìt skopàt njìvo, ol jo zoràt s konjàm al uolàm; potlé usadìt sìarak na rùake zàrno za zàrno pò razùare (buj poznò je parslá karjuola).
Kàr je bìu usajén an ki je začèu ràst, je kòrlo vedrìat lèščio an ga osùt; prosìt Bogà de na bòjo sùši an de ga na zatuče tu tlà kàjsna tùčia z vìatran.
Kar pa je bìù zdréu, mìasca otùberia, cìela družina , žlahta an parjàteli, usì so skarbìal za ga polomìt, ga nabàsat gor na ''burèlo'' an ga pejàt prùot dùamu, ga arzbàsat gor na pòt adnè velìke izbé.


Usàko vičèr, usá drusìna an parjàteli (tèntega tan po vasìh judiè so se pomàl), potlé ki je bìu zmòljen rosàr, so začènjal busgàt panògle.


Kajšàn strìc je začeu pràvt no pràvco za daržàt blìzo otroké. Tèla pràvca je komplìla zàdnjo nùoč, kàr je bìla obùžgana te zàdnja panogla.


Kàr potlé sierak je bìu tu kìtah, zapèt gor za tramjò od zuna hrama an panogle gor na salarje, se je muarlo počakat de se posušì na ajarje.


Nia bìu selé konac dìala s telin siarkan: gaj korlo očužìt, ga nabàsat tu žàki an pošjàt kàjšnega strica du màlin.
Kar stric séj uarnù od zad, je nèsu dvà sàkja: tu te velìcin je blà mòka, tu te màjšnin so blì pa otròbi za žvino (kràve an prasèta): samùa tèntega, mòka je šla tu vìntulo čàkat de gaspodìnja ju varže tu kotù.


Kàr pulentàr je narèdu njegà dužnùast , usà vàs je dišàla an tèl dùh je pràvu judèn de jùžna je blà kùhana.


Kaj blùa bùajš jedìlo ku pulenta an sèr, pulenta an frìka s kàko flèto salàma an no obìauno tàco domàčega vìna?
Renzo Onesti
Questo sito, realizzato e finanziato interamente dai soci, è completamente independente ed amatoriale.
Chiunque può collaborare e fornire testi e immagini a proprio nome e a patto di rispettare le regole che trovate alla pagina della policy
Dedichiamo il sito a tutti i valligiani vicini e lontani di Pulfero, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Grimacco, San Leonardo, Drenchia, Prepotto e di tutte le frazioni e i paesi.
© 2000 - 2023 Associazione Lintver
via Ponteacco, 35 - 33049 San Pietro al Natisone - Udine
tel. +39 0432 727185 - specogna [at] alice [dot] it