Nediško za usé
Uagamo van narest no ponujo, ki lahkó bi jo mogli dopunt na usí kupe.
Skarbnost je: naša kultura, naše navade, naša štorja, naš izik, posebno naše usakdanje godila, naše živiet kupe, se zmenit gor na usé naše probleme, gar na usé kàr rata.
Na várh, začet se upierat za de naš narod bi začeu rast buj naglo, buj močnuo, buojš, brez nič čakat ku samuo kušencje mier, zakí sej nardilo usé kar j bluo moč narest.Kater bi biu namien?
Zló šarok, pa hnado an zlo hlabok!
Bi se mogluo, za začet, dat an nagu zgled, ma potlé usí bi moglì šerit ol doluožt ol namenit karbod.

Predusem, tardit se navadit pisat Nediško pravilno, pru pravilno an sledit usé parložnosti za ga pisat, za pričat de nediški izik nie umaru.

Za olajžat dielo, kar van kore kaka besieda ki van na pride tu glavo, namest zanujat za itì gor na besednjaka bukva, bi se mogluo van pošjat po e_mail PDF besednjaka “taljansko-nediško” ol, buj naglo, bi ga moglì posnet taz LINTVERJA. Vi, za ušafat besiedo ki van kore, j dost de partisneta “MODIFICA - TROVA”, napišeta not besiedo ki van kor prevreč an subto van pride besieda gor na besednjake, brez zamujat. Ol če odpreta besednjak na Internet, partisneta F3 an napišeta besiedo ki van kore.

Parložnosti za pisat jih je puno, ku, za ežempil, usak krat ki pišemo e_mail tistin ki poznajo nediško, bi muorli pisat pru po nediško.

Druga velika parložnost an zlo liepa rieč bi bla oznant gor na Lintver usé kar se gaja tu naših vaseh. Bi korlo de tu usaki vas bi biu almank adan ki bi pisu godila an bi pošjú pismo mez e_mail (specogna@alice.it) za de bo oznanjeno na Lintver. Daržin de tuole bi bluo zló groznuo an na tuole bi muorli usí se upriet dan za dne.

Usé naše zmišjave, usó našo znanje bi mogluo ratat no lepo pismo: jedila ricete, arzvetlienja, učila, usegá.

Se troštamo uplest narvič judi za predusem začet dielat viedno, pametno, brezkarbi, pa an brez se odahnit.
Smo samuo na začetak, ma smo prepričani de sada majdan nas na ustabe.
Ocvajak bo že naret če se začnemo pisat, če se bomo menal, poguarjal, gledal se šerit.

Ku naprej u Božime.


Questo sito, realizzato e finanziato interamente dai soci, è completamente independente ed amatoriale.
Chiunque può collaborare e fornire testi e immagini a proprio nome e a patto di rispettare le regole che trovate alla pagina della policy.
Dedichiamo il sito a tutti i valligiani vicini e lontani di Pulfero, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Grimacco, San Leonardo, Drenchia, Prepotto e di tutte le frazioni e i paesi.

www.lintver.it
© 2000 - 2023 Associazione Lintver
via Ponteacco, 35 - 33049 San Pietro al Natisone - Udine
tel. +39 0432 727185 - specogna [at] alice [dot] it