Se troštamo de se uarne štağjon gòb

Deset Božih zapuoved za gobarje
1) - Nal je liapa, ol slava ura, velicega pomìana so: obliaka an obutuje: obliaka ima bìt komud an gorkà, né dobrè bòte kožnaste ol gomnaste. Bòte obranijo od uodè an od lìpere… če jo srečamo!

2) - Ne se pobrat na gobe, brez nest za sabo no pletenico… maj basat gobe tu plastikovo boršo, zakí gobe se zagrejejo an se pomuškajo, takuo de kar se pride damù, jih kòr vriač u gnojàk (an tistih ih nia vič)….

3) - Né obračat zemjò tuk so gobe; je zadost miat za sabo no palco za mešat garmè an travò, tud za lipere zaštrašt. Ne zabit no britlo za očedit potinvelicin gobe ku jih pobertà. Za odtargat gobo taod tlèh, jo popadità za nogò dol nìsko, jo obarnita na desno an na čeparno vič krat, potlè jo poulecita u luht… pa bò!

4) - Če bìt pobiarat samua tiste gobe che smo šigurni de jih poznamo. Pustita tuk so tiste ki na poznata tud če so zló lepè; če nan je ušeč študiat tud te strupene, nabasmo kako po sebe tu drugo pleteničico, de magar bi na ostrupiele an te dobre.

5) - Poberìta samua te mlade an zdrave gobe; te stare an čarvoiadne, tud če so te dobre, ratajo strupene; na stuajta pobierat tud tih masa maihanih, zak je teskua jih lepua zapoznàt (naša Deželna lec klade mìare).

6) - Tèk caba gobe, ki na pozna, je “mušast”, zak ukrade drùzin juden, ki se buj zastopjo, naveličanje jih pobràt. Usè gobe pomagajo rast zdravo hόst an pobuajšajo njè lepotó. Pustimojih par miaro tuk so…

7) - Nastuajmo se ustabit samuo gor na tistih dviah-treh sort gob buj poznanih, ne bràt samè babe! Jih na manka še puno druzih te dobrih sort. Lepotà telega “hobby” je tud aršerìt naše poznanje telih lepìh rečì an se navadit nimar vič… Oh! Še na riač! Priat ku jih diat kuhat je buajs jih pokazat adnemu pravemu tekniku (micologo).

8) - Zmenimose lepua gor mez deželne lece, za viadet de kode mormo lajhat, brez de pridejo uon kreguavi z gaspodarjan grunta….an z druzmi judmì, tu tistin sviatu ke na poznamo lepua…

9) - Je nanucno prašat judèn de kia so gobe…, te na maj povejo tu glih de kia so…, buais je se zluašt z no trumo gobarju (tisti ki poznajo) an če ne pa hodit na duzin an na šarocin po gruntah, se zmaltrat an ušafat samì sabo prestore!

10) - Na zadnjo, za bìt šigurni de kar smo pobral nan na peje du špitau, gu nebesa ol kan drugan, narbuj pametno je pokazat pleteničico, tistemu ki se zastope, magar farmačištu; ne jih dajat pokusat buagi mačkic, za videt al bo še živa drug dàn… Nìe kaka!!!
Renzo Onesti
Questo sito, realizzato e finanziato interamente dai soci, è completamente independente ed amatoriale.
Chiunque può collaborare e fornire testi e immagini a proprio nome e a patto di rispettare le regole che trovate alla pagina della policy
Dedichiamo il sito a tutti i valligiani vicini e lontani di Pulfero, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Grimacco, San Leonardo, Drenchia, Prepotto e di tutte le frazioni e i paesi.
© 2000 - 2023 Associazione Lintver
via Ponteacco, 35 - 33049 San Pietro al Natisone - Udine
tel. +39 0432 727185 - specogna [at] alice [dot] it