DINO MENICHINI

Di Dino Menichini è stato scritto tanto. Questa è una interessante testimonianza sulla grande umanità di Dino Menichini.


PIESNIK NEDIŠKE DOLINE

Na dan 4. obrila, je bila 15 oblietnica od prerane smarti znanega italijanskega poeta an našega domačina Dino Menichini, ki se je rodiu na Štupci (Podbuniesac) 8.5.1921 an kije podkopan u briškin britufe. U njega poezijah je dokazu veliko ljubezan do suojega rojstnega kraja, do suoje mame, ki je bila Kabalaukne hiše, an posebno do none Uršule iz Marsina, ki mu je upila našo dušo u tistih otroških 8 liet, ki jih je na Štupci preživeu priet ku se preselit z družino u očetovo miesto Terni, u Umbrijo.

Skoda ki u hladnih povojnih lietah, kot giornališt Menichini je tajiu našo posebnost an jo je šteu kot part latinske kulture. Lieta an buj pametni časi so mu dali možnosti se pomisliti an diškorš ki ga je nardiu na konkoršu "Moja vas" u Spietre na dan 24.7.1974 an ki je biu objavljen u Novin Matajurje, je dokaz njekega spreobarnjenja, sa u ti parlošnosti je parporočiu otrokan, naj so an naj ostanejo ponosni, naj hranejo suojo posebnost an suoj materin izik.

U '50 lietih, u usakdanjin potovanju z Rožinovo koriero u Uidan an nazaj, vičkrat san meu parložnost se pogovarjat z njin. Takuo tudi u srečanjih po uidanskih ciestah al pa u hitrin njega opudanskin obisku v oštarijo pankorijo blizo njega šuole, ki je biu tudi muoj navadni odmor. Rad je hitro popiu an glaž bielega vina an me je pogostu prebrau adno poezijo, ku de bi čaku od mene partarditev, de usebina ima našo dušo. Telo srečanje me je pustilo nimar veliko uzdušje an ponos, sa muoja kultura je bila nižja ku njega: se vide, de za anj mu je bila dovolj občutljivost, ki san mu jo dokazu an ki je bila vedno prisarčna. U parložnostih me je tudi šenku z autografan adno poezijo - Pulfero, adne bukvaca s sestimi poezijami objavljene v "I quaderni del fogo1âr" (Rim 1970) an seviede "Paese di frontiera" (Viden 1973). Od teh bukvah san se zaupu prepisati u našin slovenskin narečju adno parložno poezijo prez naslova, ki pa je bila tiskana na Messaggero Veneto niešnega lieta pod titolnan Dentro noi la Pasqua. Tuo v njega spomin s trostan, de bon od njega odpuščen,če niesan biu kopac previest suojega učenega italijanskega besedila, takuo ki bi bluo uriedno.

Luciano Chiabudini DOM - št. 7 - 1993

Realizzazione della pagina Nino Specogna
Questo sito, realizzato e finanziato interamente dai soci, è completamente independente ed amatoriale.
Chiunque può collaborare e fornire testi e immagini a proprio nome e a patto di rispettare le regole che trovate alla pagina della policy
Dedichiamo il sito a tutti i valligiani vicini e lontani di Pulfero, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Grimacco, San Leonardo, Drenchia, Prepotto e di tutte le frazioni e i paesi.
© 2000 - 2023 Associazione Lintver
via Ponteacco, 35 - 33049 San Pietro al Natisone - Udine
tel. +39 0432 727185 - specogna [at] alice [dot] it