CajtŽenár
Febrár
Márč
Obríu
Máj
Júnj
Lúj
Ovóšt (Vóšt)
Šetémber
Otúber
Novémber
Dicémber

So usí možki soštanktivi.
Za stuort jih ratat averbi cajta (in gennaio, in febbraio, ecc.) se nuca njih ğenitiv:
ženárja, febrárja, márča, ecc.

Dnúovi

Pandé(íe)jak
Tórak
Sríeda
Četarták
Pétak
Sabóta
Nedé(íe)ja

So možki soštanktivi, manj:
sríeda, sabóta, nedé(íe)ja
ki so ženski.

Ratajo averbi cajta nimar z ğenitivan, manj ženski trije ki nucajo akužativ.


Pandé(íe)jaka ol pandiejka
Tórka
Sríedo
četartká
Pétka
Sabóto
Nedé(íe)jo

Ezercisih - prevarzi

In settembre i giorni sono piú freddi dei giorni in agosto. Ma in gennaio e in febbraio abbiamo giorni che sono i piú freddi di tutti.
I piú caldi li abbiamo, invece, il mese di agosto.
I piú bei giorni sono quelli di primavera.
Poi i giorni diventano sempre piú lunghi e il 21 giugno il giorno é il piú lungo e la notte la piú corta.

Ura

Za pokazat uro se nucajo po navad:
kardinalne numerje za parve štier numerie an tiste ordinal (ki so ağetivi) za te druge, u kažu ki uoze prepožicjon, takuo:

o(b) dní
o dvíeh
o tréh
o štíerih
o péti
o šésti, ecc.

o pudán, ópudan
o púnoči, opúnoči


Od 13.00 do 23.00, se uarnemo na 1.00, an doložemo''popudán''
o dní popudán, o dvíeh popudán, ecc.
glíh o dní
(glíh o dní, o dvíeh, o tréh, štíerih, o péti, ecc.)
pred dnó
pred dvíem
pred trém
pred štíermi (štíerim)
pred péto
pred šésto, ecc.


pred pudán o predpudné
prima delle 24.00 (mezzanotte) = pred púnočjo o predpúnoči
po dní
po dvíeh
po tréh
po štíerih
po péti
po šésti, ecc.


po 12.00 (pudan) = popudán
po 24.00 (punoči) = popúnoči
do dné
do dvíeh
do tréh
do štíerih
do péte
do šéste, ecc.


do 12.00 = do pudán
do 24.00 = do púnoči

za 1.00 = za dnó
za 2.00 = za dvíe
za 3.00 = za trí
za 4.00 = za štíer
za 5.00 = za péto
za 6.00 = za šésto, ecc.


za 12.00 = za pudán
za 24 .00 = za púnoči

je 1.00 = je dná (úra)
so 2.00 = so dvíe (úre)
so tre = so tri (ure)
so 4.00 = so štíer (ure)
so 5.00 = je péta (ura)
so 6.00 = je šesta (ura), ecc.
so 12.00 = je pudán

Od 13.00 do 23.00 se urača na 1.00 an se dolože ''popudán'':


od 1.00 do 2.00 = od dné do dvíeh
od 1.00 do 3.00 = od dné do treh
od 1.00 do 4.00 = od dné do štíerih
od 1.00 do 5.00 = od dné do péte ecc.

verso le 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 = okúol dné, dvieh, treh, štíerih, péte, ecc.

o 4 an 1/2 = o štíerih an pu
o 4 an 1/4 = o štíerih an an kuárt
o 4 an 3/4 = o štíerih an tri kuárte
o 6 an 1/2 = o šesti an pu
o 6 an 3/4 = o šesti an trí kuárte

ol: an kuárt za sédmoo 4,05 = o štíerih an pét minútu
o 4.10 = o štíerih an desét minútu


túče (bíje) devéto (kompl. oğét)
ol: túče devéta úra (soğ.)


so štíer pasáne
j pasálo (imperšonal) pu úre
j pasálo (imperšonal) an kuárt ure
j pasálo (imperšonal) tri kuárte ure.

Dáta

Dato se jo povia z kardinaljan numerjan, ku po taljansko.
donas je (smo) na 3 genarja = oggi siamo il 3 gennaio


Kaj za an dán donas? Ol: Ka smó donás?
Oggi siamo il 4 febbraio = donás smó na štíer febrárja.

Quando sei nato = kadá s se rodíu
Sono nato il 23 marzo 1977 = san se rodíu na trí an dvíst
márča, táužint devetstúo an sédan an sédandeset líet (partitiv).

Quanti anni hai = Dost líet ímaš (máš)
Ho dicianove anni = Iman (mán) devetnájst líet (partitiv) Ho sessantacinque anni = íman petansestdesét líet.

Di che hanno sei = kas (ka si) za nega líeta ol kízadnega líeta si?
Sono del 33 = San triantridesetega líeta

Quando sei nato = kada s se rodíu?
Son nato nel 33 = san se rodíu triantridesetega líeta

Desetine u ordinal, enosti u kardinal
Drugač ku taljansko, ki bi jalo: sono del trentatreesimo anno

Štağjoni

Primavéra = primavera
Políetje = estate
Jésen = autunno
Zíma = inverno

Sejmí an oblietince

Oblíetinca = anniversario
Božíč = Natale
Velíka núoč = Pasqua
Májnca (plurale) = Pentecoste
Pepeunica = Le Ceneri
Póst = Quaresima
Cvíečinca = Candelora
Róžinca = Assunzione
Váht = I morti, primo novembre
Kuáterinca = Quattro tempora
Bandímca = Madonna del rosario

Navadne kazanja cajta

Cájtu máše = durante la messa
cájtu ujské = in tempo di guerra
celó (o celúo) bóžjo núač = tutta la santa notte
celó (o celúo) líeto = tutto l'anno
celó (o celúo) úro = tutta l'ora
celó (o celúo) z(i)mó = tutto l'inverno
čármit o čéz osan dní = fra otto giorni, oggi otto
čármit pu úre = fra mezz'ora
čez dán = di giorno
čez dné = di giorno
čez núoč = di notte
čez z(i)mó = d'inverno
dán za dnén = di giorno in giorno, un giorno dopo l'altro, giorno dopo giorno
donášindán = oggigiorno
drúg dán o drúzega dné = il giorno seguente, il giorno dopo
narpríet = anzitutto
podné (podnéve) = di giorno
ponóč = di notte
ponóč an čézdán = di notte e di giorno
pozíme = d'inverno
pred kájšan dán = giorni fa
préjšnji dán = il giorno passato
tápod núoč = verso sera
tíh líet = gli altri anni, gli anni passati
tún (tu an) lámp = in un baleno
za málo = per poco
za málo cájta = fra poco
zanapréj = in avanti

Cajtova ura

Prevarži

Oggi piove e fa molto freddo, anche domani avremo pioggia e vento
L'anno scorso c'era molta neve; fra tre giorni uscirá il sole e fará caldo.
Ho comprato un ombrello, dato che ieri mi sono bagnata tutta.
Questa mattina ti sei bagnata nella vasca o hai fatto la doccia?
Tra le nubi si puó vedere l'arcobaleno.

Ezercishi

Lunedí o martedí verró a trovarti.
Il sabato non vengo mai a casa.
In novembre le notti si allungano.
Ieri dormivo tutto il giorno
Alle 14 verró a trovarti.
Fra mezz'ora sono da te
Dopodomani pioverá
Di giorno piove, di notte fa bel tempo.
Gli altri anni era meglio
Fra 6 giorni verrá mia mamma.
Verso sera e di buon mattino cantano gli uccelli.
Fino alle 13 lavoreró; dopo le 14 mi riposeró.


Odguor an prepiš

Kada j Cviečinca?
Kizan dan se na diela?
Dost dni ima tiedan?
Dost miescu j tu dno lieto?
Kadá pada Božič?
O kizadni ur hodeš spat?
Kadá ustajaš zguoda?
Kakuo se kliče parvi dán tiedna?
Dost dní ima tiedan?
Kadá j svet Louranac?
Kadá spada Velika Nuoč?
Zakí se kliče Rožinca?
An zakí Bandiminca?

Questo sito, realizzato e finanziato interamente dai soci, é completamente independente ed amatoriale.
Chiunque puó collaborare e fornire testi e immagini a proprio nome e a patto di rispettare le regole che trovate alla pagina della policy.
Dedichiamo il sito a tutti i valligiani vicini e lontani di Pulfero, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Grimacco, San Leonardo, Drenchia, Prepotto e di tutte le frazioni e i paesi.

www.lintver.it
© 2000 - 2017 Associazione Lintver
via Ponteacco, 35 - 33049 San Pietro al Natisone - Udine
tel. +39 0432 727185 - specogna [at] alice [dot] it
Visite dal 3 Aprile 2010.